Poletni LEGO izziv

Pred nami so dolgi dnevi poletnih počitnic, ki smo jih vsi nestrpno čakali.

Za čas, ko bo zunaj prevroče za kopanje, igranje, plezanje, kolesarjenje in vse druge zabavne aktivnosti, pa smo za vse mlade (do 18 let) lego navdušence pripravili LEGO izziv, da boste lahko urili ustvarjalnost in domišljijo.

Vzemite si čas in izdelajte vašo LEGO mojstrovino. Naj bo to super hitra raketa, podvodni zmaj ali hiša v gozdu, mi bomo veseli vsake zamisli. Vključite tudi premikajoče dele, da bo vaša stvaritev tudi tehnično dodelana (škripce, zobnike, jermene, ploščice ali palčke, za pogon je dovolj tvoja roka, ne potrebuješ motorčka).

Ko boste z izdelkom zadovoljni ga fotografirajte in prosite starše, da nam fotografijo, skupaj s kratkim opisom izdelka, pošljejo do 31. 8. 2022 na info@e-hisa.si. Ne pozabite pripisati imena in starosti LEGO mojstra ali LEGO mojstrice!

Najizvirnejše izdelke bomo objavili na naših družabnih omrežjih in njih nagradili s praktičnimi nagradami.

Pravila Nagradne igre si lahko preberete v nadaljevanju.


PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »Poletni LEGO izziv«

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »Poletni LEGO izziv« (v nadaljevanju »nagradna igra«) je Mladinski center Nova Gorica, Bazoviška ul. 4, 5000 Nova Gorica, ID za DDV SI36518433 (v nadaljevanju »organizator«).

Splošne določbe

Ta pravila določajo način prirejanja in sodelovanja v nagradni igri »Poletni LEGO izziv«. Nagradna igra traja od 6. 7. 2022 do 31. 8. 2022.

Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo mladoletne fizične osebe (v nadaljevanju »udeleženci«), ki bodo v času trajanja nagradne igre poslali fotografijo svoje izvirne (avtorske) stvaritve iz LEGO kock na info@e-hisa.si.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec zaveže, da bo spoštoval pravila nagradne igre.

S sodelovanjem se udeleženec zaveže in potrjuje, da starši/skrbniki za udeležbo vedo in jo potrjujejo in dovoljujejo.

Vsak udeleženec lahko pošlje več fotografij, različnih izvirnih (avtorskih) izdelkov iz LEGO kock. Neavtorske izdelke (sestavljene po načrtih) bomo iz izbora izločili.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter druge osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri organizaciji nagradne igre. Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

Nagradni sklad

V okviru te nagradne igre bo organizator podelil praktične nagrade.

Izbor nagrajencev, obveščanje in prevzem nagrad

Komisija bo izbrala najbolj izvirne in domiselne stvaritve po internih kriterijih.

Seznam nagrajencev bo objavljen najpozneje v 7 (sedmih) dneh po žrebanju na spletnih straneh in ostalih komunikacijskih kanalih organizatorja. Nagrajenci bodo o nagradah in postopku prevzema obveščeni pisno po e-pošti najpozneje v sedmih delovnih dneh po zaključku žrebanja. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča.

Vsak dobitnik mora nagrado prevzeti v roku 7 dni od prejema obvestila, sicer ni več upravičen do dobitka. Če posameznik nagrade ne prevzame v določenem roku, se šteje, da se odpoveduje nagradi.

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne načine sodelovanja v nagradni igri.

Preklic sodelovanja v nagradni igri

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov na info@e-hisa.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

Varstvo osebnih podatkov

Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@e-hisa.si. Udeleženec na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek in e-naslov) za namene izvedbe nagradne igre in obveščanja oz. kontaktiranja v primeru, da bo udeleženec nagrajen. Hkrati se strinja z vpisom med prejemnike e-novic.

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

  • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
  • obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;
  • podelitve nagrad;
  • udeleženec nagradne igre se s prijavo strinja s prejemanjem e-novic o dogodkih Mladinskega centra Nova Gorica in e-hiše, hiše poskusov. Udeleženec se lahko od prejemanja e-novic kadarkoli odjavi s pisnim zahtevkom na info@e-hisa.si.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v naši Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na https://www.mc-novagorica.si/wp-content/uploads/2020/11/Politika-varstva-osebnih-podatkov.pdf, vprašanja lahko naslovite tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na dpo@datainfo.si.

Odgovornost

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma jo odpove ali prekine. O morebitni prekinitvi nagradne igre bo organizator obveščal prek svojih komunikacijskih kanalov (spletne strani e-hiše in Mladinskega centra Nova Gorica ter prek družabnih omrežij). V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.

Reševanje sporov

Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Novi Gorici.

Končne določbe

S podajo privolitve k sodelovanju v nagradni igri udeleženci sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradne igre, ki so objavljeni na www.e-hisa.si/poletni-lego-izziv.
Pravila stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradne igre.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in splošnih pogojev ter se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev objavil na www.e-hisa.si/poletni-lego-izziv.

Nova Gorica, julij 2022


Prijava na e-hišine novice

Želite biti obveščeni o aktualnem dogajanju v e-hiši?
Za vse, ki želite spremljati, kaj se bo dogajalo pri nas in kaj
počnemo, smo pripravili e-novice, ki jih pošljemo na vaš e-naslov.

*obvezna polja