PEŠBUS 2021

Zadnjič urejeno: 6. september, ob 8:30

V ponedeljek, 6. 9. 2021 začnemo s Pešbusom 2021, ki ga ob podpori Mestne občine Nova Gorica organizira ekipa e-hiše, hiše poskusov in Mladinskega centra Nova Gorica.

Spodaj koristni napotki za starše, otroke in spremljevalce. Prosimo vas tudi, da se držite priporočil NIJZ za preprečevanje širjenjja COVID-19. Za dodatne info lahko pokličete na 051 350 384 (Mihaela) ali 051 350 386 (Primož).

Prosimo vas, da nam morebitno odsotnost ali neudeležbo v akciji javite dan prej ali najpozneje do 7:00 ure na dan poti, na zgornji telefonski številki, z SMS sporočilom.

Spremljevalci na Pešbusu so večinoma starši udeleženih otrok, dedki, babice in drugi prostovoljci. Starše udeleženih otrok prosimo, da spoštujejo dobro voljo teh ljudi ter njihov čas in da zato srbno javljajo odsotnost/neudeležno otrok na vožnjah Pešbusa.

Ker je projekt Pešbus zelo dinamičen, so možne spremembe urnikov, tras, ipd. O spremembah bomo obveščali prek e-pošte in SMS sporočil. Vse sprmembe bodo objavljene tudi na tej strani v čimkrajšem možnem času.

TRASE IN PRIHODI V ŠOLO

Letos so trase za Pešbus vnaprej določene! Starši poglejte spodnje zemljevide ter informacije in si izberite traso in postajo, ki vam najbolj ustreza. Dodatne info na info@e-hisa.si.

Ker šole še nimajo dokončno izdelanih programov, so lahko možne spremembe! Po naših informacijah, bodo otroke vse mestne šole sprejemale pred šolo. Staršem in spremljevalcem vhod v šolo ne bo dovoljen.

OŠ Frana Erjavca (prihod v šolo 7:45-7:50)

 • Učenci 1., 2. in 3. razredov gredo v Pešbus spremstvu mimo vrtca in jasli do zadnjega vhoda v šolo. Ob prihodu na šolsko dvorišče lahko učenci 2. in 3. razredov gredo sami do vhoda C pri igrišču (po prihodu na šolsko dvorišče gredo sami naravnost proti garderobam razredne stopnje). Prvošolce pa Pešbus spremstvo pospremi do vhoda D (zadnja stran šole, prihod s parkirišča na šolsko dvorišče in potem levo proti šolski kuhinji).
 • 4. in 5. razredi prihajajo na vhod B (sprednja stran šole, ob telovadnici, nasproti OŠ Kozara) a jih lahko spremstvo Pešbusa lahko odloži pri avtobusnem postajališču pred šolo, od tam se sami sprehodijo do vhoda v šolo.
TRASE NA OŠ FRANA ERJAVCA

POŠ Ledine (prihod v šolo 7:40-7:50)

 • Učenci 1. in 2. razredov prihajajo v šolo skozi vhod čez šolsko igrišče. Mlajše otroke Pešbus spremljevalci Pospremijo skozi igrišče do vhoda v šolo.
 • Učenci 3. in 4. razredov pa prihajajo skozi glavni vhod šole. Starejše učence lahko pešbus spremljevalci pustite pri ograji, saj so tudi sedaj navajeni, da počakajo in posamezno vstopajo.
TRASE NA POŠ LEDINE

OŠ Solkan (prihod v šolo 7:45-7:50)

 • Učenci 1. razreda vstopajo v šolo pri stranskem vhodu. V kolikor pridejo v šolo pred 7. 45 jih zaposleni pospremijo v jutranje varstvo.
 • Učenci od 2. do 9. razreda vstopajo v šolo skozi glavni vhod. Do 7. 45 počakajo na dvorišču šole ali na hodniku pred jedilnico. OD 7. 45 dalje gredo do garderob in matičnih učilnic.
TRASE NA OŠ SOLKAN
POLJUBI IN ODPELJI

Na solkanski osnovni šoli bosta poleg Pešbusa delovali še dve točki “Poljubi in odpelji“. Točki delujeta podobno kt Peš bus. Vse informacije bodo otroci prejeli na šoli.


Navodila za starše in otroke

 • Učenci 1. razredov morajo obvezno nositi rutko.
 • Poskrbite da vaši otroci pravočasno prispejo na postajo Pešbusa. Pešbus ne čaka otrok, ki zamujajo.
 • Starši ste odgovorni za pot od doma do postaje Pešbusa. Če je potrebno, morate vaše otroke pospremiti do postaje.
 • Če vaš otrok zboli ali iz drugih razlogov ne gre s Pešbusom čim prej obvestite koordinatorja akcije na 051 350 384 ali 051 350 356.
 • Če vaš otrok ne želi iti v šolo s Pešbusom, je njegovo vedenje in pravočasen prihod v šolo vaša skrb.
 • Spremljevalci ne odgovarjajo za dejanja vaših otrok, za to ste v celoti odgovorni starši, ki poskrbite tudi za morebitno nezgodno zavarovanje. Starši otroke zaupate spremljevalcem, ki vodijo Pešbus, tako kot npr. pri udeležbi na rojstnodnevni zabavi sošolca.
 • Pešbus se načeloma izvaja v vsakem vremenu. Če starši presodite, da vremenski pogoji niso primerni za hojo in se otrok Pešbusa ne bo udeležil, neudeležbo javite na na 051 350 384 ali 051 350 356.
 • Če starši si lahko s premljavalci tudi izmenjate telefonske številke za lažje usklajevanje, če presodite, da je to smiselno.
 • Ne hodite na Pešbus, če ste bolni ali imate simptome za COVID!

Navodila za spremljevalce

 • Previden prihod v šolo je od 7:45 do 7:50. Prosimo, da hojo prilagodite tako, da ne prihajate v šolo pred 7:45 in ne pozneje kot 7:50.
 • Na Pešbus postaji morate biti ob predvideni uri. Držite se dogovorjenega urnika odhodov iz Pešbus postaje določene trase (poti). Otrok, ki zamujajo, načeloma ne čakajte, saj Pešbus v šolo prispe pravočasno!
 • Če ste prišli na postajo prezgodaj, počakajte tam do ure odhoda iz določene postaje. Ne zapuščajte postaje prezgodaj!
 • Čakajoče otroke prijazno sprejmemete in jih vprašajte na katero šolo so namenjeni, da ne bo prišlo do nesporazumov, saj so ponekod postaje za različne šole blizu ena drugi.
 • Otroke oddate na vhodih, ki jih je določila šola.
 • Priporočamo vam nošnjo zaščitnih mask.
 • Po potrebi otroke opomnite na medsebojno varnostno razdaljo 1,5 m. Izjema so prehodi za pešce, ker cesto vedno prečkamo v strnjeni skupini.
 • Ko spremljate skupino priporočamo uporabo odsevnega telovnika, ki smo ga vam posodili. Telovnik boste po koncu akcije vrnili Mladinskemu centru Nova Gorica.
 • Starši vam zaupajo svoje otroke na progi Pešbusa, a za vedenje otrok so kljub temu odgovorni starši.
 • Držite se prometnih predpisov in skrbite za varnost. S tem boste zgled otrokom, ki jih spremljate.
 • Kadar nikakor ne morete voditi Pešbusa, nas pravočasno obvestite na 051 350 384 ali 051 350 356. Če je le možno dan pred vodenjem ali na dan vodenja, najpozneje do 7. ure zjutraj,
 • Pred odhodom s postaje preverite seznam otrok, ki smo vam ga za dan vodenja poslali prek SMS sporočila.
 • Pešbus se načeloma izvaja v vsakem vremenu. Če presodite, da vremenski pogoji res preslabi in ne bi želeli voditi, vašo neudeležbo javite na 051 350 384 ali 051 350 356.
 • Ne hodite na Pešbus, če ste bolni ali imate simptome za COVID!

Prosimo vas, da nam morebitno odsotnost ali neudeležbo v akciji javite dan prej, ali najpozneje do 7. ure na dan poti z SMS sporočilom na 051 350 384 (Mihaela) ali 051 350 386 (Primož).


Zakaj v šolo peš?

Promo video Pešbus 2020
Potek Pešbus 2020

Otroci, ki v šolo pridejo aktivno, to je peš, s kolesom ali skirojem, imajo s tem priložnost, da vsak dan storijo nekaj dobrega zase in za svoje okolje. Aktivna pot v šolo je naložba za prihodnost, pomembna za zdravje in dobro počutje otrok, prispeva k razvoju njihove samostojnosti in socialnih veščin ter omogoča otrokom praktično učenje veščin za udeležbo v prometu.

Starši, ki omogočajo otrokom aktivno pot v šolo, jim s tem dajo priložnost za več vsakodnevnega gibanja in druženja z vrstniki. Po presoji učiteljev zato ti otroci lažje sledijo pouku, so pa tudi dokazano v boljši fizični in duševni kondiciji kot tisti, ki se vozijo.

V Sloveniji nam gosta mreža osnovnih šol omogoča, da bi lahko veliko otrok od samega začetka šolanja hodilo v šolo peš ali s kolesom. Tudi zaradi tega je organizirano spremljanje mlajših otrok v šolo po vnaprej začrtanih poteh, poznano pod imenom Pešbus, vedno bolj priljubljeno. Od leta 2016 je Pešbus organiziralo in izvedlo že kakšnih 100 slovenskih šol, vedno več šol pa si s pomočjo občin in prostovoljcev prizadeva, da bi Pešbus spremljal otroke v šolo redno, vsak dan ali vsaj enkrat na teden. V Italiji in Švici tak način spodbujanja aktivne poti v šolo poznajo pod imenom »pedibus«, v Veliki Britanji in ZDA pa kot »walking bus«.


Ukrepi za preprečevanje bolezni COVID-19

 • Držite se priporočil NIJZ za preprečevanje bolezni COVID-19, ki so objavljene tudi na www.nijz.si.
 • Po potrebi otroke opomnite na medsebojno varnostno razdaljo 1,5 m. Izjema so prehodi za pešce, ker cesto vedno prečkamo v strnjeni skupini.
 • Ne se udeležiti Pešbusa (spremljevalci / otroci), če ste bolni, imate vročino ali kakršne koli simpotome COVID-19. Neudeležbo obvezno sporočite koordinatorjem akcije.

Pešbus logotip brez ozadja

Podatki se obdelujejo in varujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88). Osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam. Zbrane osebne podatke bo MC Nova Gorica hranil do preklica privolitve posameznika oziroma do zaključka akcije. Posameznik ima pravico privolitev kadarkoli pisno preklicati; izjavo o preklicu posreduje na e-naslov: info@e-hisa.si. Na enak način lahko zahteva tudi dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj, uveljavlja pravico do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave, ugovora obdelavi in prenosljivosti podatkov. Obveščamo vas, da imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, ki jeInformacijski pooblaščenec, Zaloška 59, Ljubljana. Pooblaščeno podjetje za varstvo osebnih podatkov Mladinskega centra Nova Gorica je DATAINFO.SI, d.o.o. (dpo@datainfo.si).

Pešbus 2021 splošni plakat

Prijava na e-hišine novice

Želite biti obveščeni o aktualnem dogajanju v e-hiši?
Za vse, ki želite spremljati, kaj se bo dogajalo pri nas in kaj
počnemo, smo pripravili e-novice, ki jih pošljemo na vaš e-naslov.

*obvezna polja