PEŠBUS 2022

Zadnjič urejeno: 23. september, ob 13:00

Pešbus 2022 se je danes, 23. 9. 2022, zaključil.

Ekipa e-hiše, hiše poskusov Nova Gorica in Mladinskega centra Nova Gorica. se zahvaljuje staršem za zaupanje in vsem spremljevalcem za požrtvovalnost.

Se vidimo na Pešbusu 2023!

Zakaj v šolo peš?

Potek Pešbus 2022

Otroci, ki v šolo pridejo aktivno, to je peš, s kolesom ali skirojem, imajo s tem priložnost, da vsak dan storijo nekaj dobrega zase in za svoje okolje. Aktivna pot v šolo je naložba za prihodnost, pomembna za zdravje in dobro počutje otrok, prispeva k razvoju njihove samostojnosti in socialnih veščin ter omogoča otrokom praktično učenje veščin za udeležbo v prometu.

Starši, ki omogočajo otrokom aktivno pot v šolo, jim s tem dajo priložnost za več vsakodnevnega gibanja in druženja z vrstniki. Po presoji učiteljev zato ti otroci lažje sledijo pouku, so pa tudi dokazano v boljši fizični in duševni kondiciji kot tisti, ki se vozijo.

V Sloveniji nam gosta mreža osnovnih šol omogoča, da bi lahko veliko otrok od samega začetka šolanja hodilo v šolo peš ali s kolesom. Tudi zaradi tega je organizirano spremljanje mlajših otrok v šolo po vnaprej začrtanih poteh, poznano pod imenom Pešbus, vedno bolj priljubljeno. Od leta 2016 je Pešbus organiziralo in izvedlo že kakšnih 100 slovenskih šol, vedno več šol pa si s pomočjo občin in prostovoljcev prizadeva, da bi Pešbus spremljal otroke v šolo redno, vsak dan ali vsaj enkrat na teden. V Italiji in Švici tak način spodbujanja aktivne poti v šolo poznajo pod imenom »pedibus«, v Veliki Britanji in ZDA pa kot »walking bus«.


Pešbus // Peš v šolo

Podatki se obdelujejo in varujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88). Osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam. Zbrane osebne podatke bo MC Nova Gorica hranil do preklica privolitve posameznika oziroma do zaključka akcije. Posameznik ima pravico privolitev kadarkoli pisno preklicati; izjavo o preklicu posreduje na e-naslov: info@e-hisa.si. Na enak način lahko zahteva tudi dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj, uveljavlja pravico do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave, ugovora obdelavi in prenosljivosti podatkov. Obveščamo vas, da imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, ki jeInformacijski pooblaščenec, Zaloška 59, Ljubljana. Pooblaščeno podjetje za varstvo osebnih podatkov Mladinskega centra Nova Gorica je DATAINFO.SI, d.o.o. (dpo@datainfo.si).

Prijava na e-hišine novice

Želite biti obveščeni o aktualnem dogajanju v e-hiši?
Za vse, ki želite spremljati, kaj se bo dogajalo pri nas in kaj
počnemo, smo pripravili e-novice, ki jih pošljemo na vaš e-naslov.

*obvezna polja