Začetki

e-hišo je leta 2008 zasnoval in tudi finančno podprl novogoriški podjetnik Luka Manojlović. Skupina prostovoljcev je prvo zbirko poskusov s podporo Mestne občine Nova Gorica postavila v sklopu Multimedijskega centra Mostovna. Pri projektu so takrat aktivno sodelovali posamezniki prostovoljci ter taborniki Roda soških mejašev Nova Gorica. Od oktobra 2013 pa e-hiša deluje pod okriljem Mladinskega centra Nova Gorica v centru mesta.

O projektu

Programi e-hiše so namenjeni široki javnosti, od predšolskega pa vse do tretjega življenjskega obdobja. So dobrodošel način povezovanja praktične znanosti z učnimi vsebinami v šolah. Razvijajo jih v skladu z učnimi načrti in v sodelovanju z izobraževalno-raziskovalnimi inštitucijami v regiji in zamejstvu. Z interaktivnimi poskusi, delavnicami, eksperimentalnicami, tečaji robotike, rojstnimi dnevi v e-hiši in s Festivalom znanosti Nova Gorica spodbujamo učenje z izkušnjo. Programi e-hiše spodbujajo zanimanje za naravoslovje in tehniko, področji za kateri se odloča vse premalo dijakov in študentov. Sta pa to gotovo področji, na katerih temelji bodoči razvoj.

Naša vizija in poslanstvo

V februarju 2014 smo se iz Mostovne preselili na novo lokacijo, in sicer v samo središče Nove Gorice, na Bevkov trg 8. Tako je e-hiša, hiša poskusov postala izobraževalno središče, ki spodbuja učenje z izkušnjo in v ta namen razvija delavnice za otroke, mlade in odrasle v obliki interaktivnih poskusov, s katerimi spodbujamo vedoželjnost, željo po učenju ter kritično razmišljanje.

V jeseni 2020 je bil spet čas za spremembo. e-hiša se je preselila na Delpinovo ul. 20, v prostore novonastajajočega Ekscentra, vozlišča ustvarjalnih praks. Tudi na novi lokaciji se bo e-hiša, skupaj z ostalimi partnerji v projektu Ekscenter, zavzemala za navduševanje vseh generacij nad znanostjo, tehnologijo in še mnogočim.

Ker je Ekscenter še v nastajanju bo e-hiša svoja vrata ponovno odprla predvidoma spomladi leta 2021.

Vse naše dejavnosti od ogleda poskusov v e-hiši, eksperimentalnic, delavnic za razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti, tečajev robotike LEGO WeDo 2.0, LEGO Spike Prime in LEGO Mindstorms EV3, priprav in udeležbe na tekmovanju First Lego League, dnevov tehnike, Festivala znanosti Nova Gorica, rojstnodnevnih zabav v znamenju znanosti in tehnike, tehniških in naravoslovnih dni dajejo možnost, da se skozi zabavno izkustveno učenje udeleženci učijo reševati probleme, obvladovati kompleksnosti problemov in iskati inovativne rešitve.

Raven zahtevnosti pridobljenega znanja prilagajamo predznanju in izraženemu interesu ciljne skupine. O veliki prepoznavnosti e-hiše, hiše poskusov priča razširjenost delovanja v številnih krajih po Sloveniji.

Vizija razvoja e-hiše je usmerjena v njeno preoblikovanje in nadgradnjo po vzoru sorodnih centrov iz tujine, ki bi v naše okolje prinesel številne priložnosti na področju razvoja znanosti in tehnike, terciarnega izobraževanja, povezovanja stebrov izobraževanja in gospodarstva, ipd. Razvoj e-hiše in Ekscentra bi lahko Novo Gorico, s svojo strateško pozicijo, ponesel v vrste turistično in izobraževalno privlačnih destinacij, ki posledično odpira vrata ne le prepoznavnosti na nacionalni ravni, pač pa tudi čezmejnemu in mednarodnemu povezovanju in prepoznavnosti.

Arhiv objav

2021

e-hiša kot primer dobre prakse – Mladinsko delo na podeželju v novi interaktivni brošuri (ID20, 28.1.2021)

Mladinsko delo na podeželju v novi interaktivni brošuri

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2008

Kdo smo?

Zaposleni:

Ana Raganzini, VD Direktorice
Telefon:  040 234 423 ali 05 333 40 20
E-naslov: ana.raganzini@mc-novagorica.si

Primož Brankovič
Telefon: 051 350 386
E-naslov: primoz@e-hisa.si

Mihaela Levpušček
Telefon: 051 350 384
E-naslov: mihaela@e-hisa.si

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

Politika varstva osebnih podatkov