Začetki

e-Hišo je leta 2008 zasnoval in tudi finančno podprl novogoriški podjetnik Luka Manojlović. Skupina prostovoljcev je prvo zbirko poskusov s podporo Mestne občine Nova Gorica postavila v sklopu Multimedijskega centra Mostovna. Od oktobra 2013 pa e-Hiša deluje pod okriljem Mladinskega centra Nova Gorica.

O projektu

Programi e-Hiše so namenjeni široki javnosti, od predšolskega pa vse do tretjega življenjskega obdobja. So dobrodošel način povezovanja praktične znanosti z učnimi vsebinami v šolah. Razvijajo jih v skladu z učnimi načrti in v sodelovanju z izobraževalno-raziskovalnimi inštitucijami v regiji in zamejstvu. Z interaktivnimi poskusi, delavnicami, eksperimentalnicami, tečaji robotike, rojstnimi dnevi v e-Hiši in s festivalom znanosti spodbujamo učenje z izkušnjo. Programi e-Hiše spodbujajo zanimanje za naravoslovje in tehniko, področji za kateri se odloča vse premalo dijakov in študentov. Sta pa to gotovo področji, na katerih temelji bodoči razvoj.

Naša vizija in poslanstvo

V februarju 2014 smo se preselili na novo lokacijo, in sicer v samo središče Nove Gorice, na Bevkov trg 8. Tako je e-Hiša, novogoriška hiša poskusov postala izobraževalno središče, ki spodbuja učenje z izkušnjo in v ta namen razvija delavnice za otroke, mlade in odrasle v obliki interaktivnih poskusov, s katerimi spodbujamo vedoželjnost, željo po učenju ter kritično razmišljanje.

Vse naše dejavnosti od ogleda poskusov v e-Hiši, eksperimentalnic, delavnic za razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti, tečajev robotike WeDo in Mindstorms, priprav in udeležbe na tekmovanju First Lego League, dnevov tehnike, Festivala znanosti Nova Gorica, rojstnodnevnih zabav v znamenju znanosti in tehnike, tehniških in naravoslovnih dni dajejo možnost, da se skozi zabavno izkustveno učenje udeleženci učijo reševati probleme, obvladovati kompleksnosti problemov in iskati inovativne rešitve.

​Nivo zahtevnosti pridobljenega znanja prilagajamo predznanju in izraženemu interesu ciljne skupine. O veliki prepoznavnosti e-Hiše, novogoriške hiše poskusov priča razširjenost delovanja v številnih krajih po Sloveniji.

 

Kdo smo?

Zaposleni:

mag. Lara Brun – direktorica
Telefon:  040 234 423 ali 05 333 40 20
E-mail: lara.brun@mc-novagorica.si

Lea Kosmač, e-Hišnica
Telefon: 051 350 386
E-mail: lea@e-hisa.si

Karmen Humar, e-Hišnica
Telefon: 051 350 384
E-mail: karmen@e-hisa.si