Delavnice za SREDNJEŠOLCE

Poleg množice poskusov smo za vas pripravili tudi program delavnic. Tu je poudarek na eni temi oziroma na enem poskusu, s katerim dijaki iščejo odgovor na v naprej zastavljeno vprašanje. Dijaki tako ob izvajanju poskusa pridobijo tudi vpogled v znanstvene metode dela.

Vse delavnice so prenosljive in jih lahko izvedemo bodisi v e-Hiši bodisi na vaši šoli. S slednjim vam zmanjšamo organizacijske zaplete in omogočimo prihranek pri stroških prevoza.

Delavnice trajajo od 30 do 60 minut.
V prvem delu ustrezno predstavimo obravnavano temo in zastavimo vprašanja, na katera nato dijaki s samostojnim delom iščejo odgovore. Delavnico zaključimo s povzetkom opazovanj in izpolnjevanjem delovnih listov.

PROGRAM DELAVNIC ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

 

PREDSTAVITEV DELAVNICE:
Radioaktivnost in sevanje

Delavnico Radioaktivnost in sevanje smo pripravili v sodelovanju s podjetjem GEN energija in Izobraževalnim centrom za jedrsko tehnologijo Milana Čopiča. Na delavnici na kratko predstavimo ionizirajoča sevanja in njihove učinke. Z merilno napravo nato spoznavamo različne vire ionizirajočega sevanja. Posebno pozornost posvetimo virom radioaktivnosti, s katerimi prihajamo v stik v vsakdanjem življenju, rokovanjem z njimi in načini, kako se pred ionizirajočim sevanjem zaščitimo.

Demonstracijska delavnica sestoji iz več različnih sklopov, ki skupaj tvorijo celoto.

V prvem sklopu primerjamo prodornost delcev alfa, beta in gama v zraku. Alfa, beta in gama delci se razlikujejo v masi in začetnih energijah, to pa se odraža pri prodornosti delcev v zraku in skozi različne snovi.

V drugem sklopu ugotavljamo doseg delcev alfa v zraku. Z oddaljevanjem vira od detektorja upada število delcev, ki dosežejo detektor.

V tretjem sklopu opazujemo odvisnost pogostosti od razdalje vira sevanja. Namen poskusa je pokazati, da se pogostost sunkov v odvisnosti od razdalje med virom žarkov gama in detektorjem spreminja obratno kvadratu razdalje.

V četrtem sklopu določujemo prisotnost radioaktivnih izotopov kot posledico prisotnosti radona. Radon je vzrok za »naravno« radioaktivnost, ki je prisotna povsod v zraku. Ker ta zrak vdihujemo, poskus dokazuje našo stalno izpostavljenost naravnim virom ionizirajočega sevanja.

Delavnica je demonstracijska, vendar dijaki na delavnici aktivno sodelujejo in rešujejo delovne liste.

Prijava na e-hišine novice

Želite biti obveščeni o aktualnem dogajanju v e-hiši?
Za vse, ki želite spremljati, kaj se bo dogajalo pri nas in kaj
počnemo, smo pripravili elektronske novice, ki jih pošljemo
prek Mailchimpa na vaš e-naslov.

*obvezna polja